artykuł nr 1

Skład osobowy Rady Gminy Kadencji 2018-2023

1. Bogus Barbara
2. Brodziak Artur
3. Broś  Robert
4. Hendzlik Michał
5. Klorek Artur
6. Kocik Paweł
7. Ocimek Krzysztof
8. Ogłaza Janusz
9. Prubant Marek
10. Toborek Anita
11. Winecki Jakub
12. Wydmuch Piotr
13. Zatyka Małgorzata
14. Zomerfeld Urszula
15. Żerdziński Wiesław


Na I sesji w dniu 22 listopada 2018 r. Rada Gminy Wręczyca Wielka dokonała ze swojego grona następujących wyborów:

Przewodniczący Rady Gminy - Marek Prubant

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
1. Artur Klorek
2. Wiesław Żerdziński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Małgorzata Zatyka
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Urszula Zomerfeld
Przewodniczący Komisji Budżetowej - Janusz Ogłaza
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej - Anita Toborek


Na XII sesji w dniu 25 października 2019 r. Rada Gminy Wręczyca Wielka dokonała następujących zmian:

- odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radnego Artura Klorka
- przyjęcie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Radnej Urszuli Zomerfeld
- przyjęcie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Radnej Anity Toborek

Rada Gminy Wręczyca Wielka dokonała ze swojego grona następujących wyborów:
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Jakub Winecki
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej - Paweł Kocik


Na XIII sesji w dniu 19 listopada 2019 r. Rada Gminy Wręczyca Wielka dokonała ze swojego grona następującego wyboru:

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Ocimek.

artykuł nr 2

Skład osobowy Rady Gminy Kadencji 2014-2018

1.  Paweł Adamik
2.  Włodzimierz Drążek
3.  Dorota Fiącek
4.  Ryszard Francik
5.  Wiesław Jaszczyk
6.  Paweł Kania
7.  Krzysztof Krawczyk
8.  Barbara Markowska
9.  Janusz Ogłaza
10. Tomasz Osiński
11. Marek Prubant
12. Tomasz Szymański
13. Anita Toborek
14. Marcin Zomerfeld
15. Wiesław Żerdziński

 

Na I sesji w dniu 27 listopada 2014 r. Rada Gminy Wręczyca Wielka wybrała ze swojego grona:
 
Przewodniczącego Rady Gminy                    - Marka Prubanta 
2 Wiceprzewodniczących Rady Gminy           - Włodzimierza Drążka i  Wiesława Żerdzińskiego 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej            - Pawła Kanie
Przewodniczącego Komisji Budżetowej          - Tomasza Osińskiego
Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej - Krzysztofa Krawczyka
artykuł nr 3

Skład osobowy Rady Gminy Kadencji 2010-2014

 
1.  Drążek Włodzimierz
2.  Jaszczyk Wiesław
3.  Kania Paweł
4.  Kocik Paweł
5.  Krawczyk Krzysztof
6.  Kufera Zygmunt
7.  Majchrzak Marek 
8.  Markowska Barbara 
9.  Młynek Józef 
10. Ogłaza Janusz
11. Opiłka Barbara
12. Prubant Marek 
13. Tajchman Marcin 
14. Winecki Wiesław 
15. Żerdziński Wiesław
 
 
Na I sesji w dniu 2 grudnia 2010 r. Rada Gminy Wręczyca Wielka wybrała ze swojego grona:
 
Przewodniczącego Rady Gminy                    - Marka Prubanta 
2 Wiceprzewodniczących Rady Gminy           - Włodzimierza Drążka i Pawła Kanię  
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej            - Wiesława Żerdzińskiego 
Przewodniczącego Komisji Budżetowej          - Józefa Młynka 
Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej - Krzysztofa Krawczyka
artykuł nr 4

Skład osobowy Rady Gminy

W wyborach w dniu 12 listopada 2006 r. do Rady Gminy Wręczyca Wielka
wybranych zostało 15 radnych. 

Marek Prubant - Przewodniczący Rady Gminy

============================================================

- Renata Hain- Wiceprzewodnicząca Rady

- Włodzimierz Drążek - Wiceprzewodniczacy Rady

============================================================

- Robert Mańczyk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Tomasz Szymański

- Dorota Fiącek
- Wiesław Żerdziński - Przewodniczący Komisji Budżetowej
- Sławomir Kubat
- Renata Hain
- Marek Schulz 
- Ryszard Francik - Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej
- Barbara Markowska
- Paweł Kania

- Andrzej Ryś
- Piotr Nowak
- Jerzy Chrząstek
- Włodzimierz Drążek