artykuł nr 1

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji kadencji 2024-2029

Przewodniczący - Damian Trzepizur

Członkowie: Zbigniew Grzelak, Anna Koch, Janusz Ogłaza, Agnieszka Wręczycka

artykuł nr 2

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji kadencji 2018-2023

Skład komisji:

 

- Jakub Winecki - Przewodniczący Komisji od dnia 25 października 2019 r. (z mocy uchwały nr XII/127/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dn. 25.10.2019 r.),

- Urszula Zomerfeld - do dnia 24 października 2019 r. Przewodnicząca Komisji (rezygnacja z funkcji Przewodniczącego - uchwała nr XII/126/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dn. 25.10.2019 r.),

Michał Hendzlik  od dnia 30 kwietnia (z mocy uchwały nr VI/64/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dn. 30.04.2019 r.).

- Paweł Kocik od dnia 28 grudnia (z mocy uchwały XLVII/378/22 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dn. 28 grudnia 2022 r.).

- Artur Brodziak od dnia 28 grudnia (z mocy uchwały XLVII/378/22 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dn. 28 grudnia 2022 r.).

- Artur Klorek - do dnia 29 kwietnia 2019 r.