artykuł nr 1

Protokoły z posiedzeń w kadencji 2018-2023

Protokoły z posiedzeń komisji dostępne są w Biurze Rady Gminy w godzinach pracy Urzędu – pokój nr 13.