artykuł nr 1

Kluby Radnych w kadencji 2018-2023

Nazwa klubu:

„KLUB  RADNYCH  WRĘCZYCA”

 
 

Skład klubu:

  • Anita Toborek (Członek Komisji Polityki Społecznej)
  • Urszula Zomerfeld   (Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)
  • Robert Broś             (Członek  Komisji  Budżetowej)
  • Artur Klorek  (Członek Komisji Budżetowej oraz Komisji Polityki Społecznej)
  • Piotr Wydmuch         (Członek Komisji Rewizyjnej)
 
 

Przewodnicząca  Klubu  Radnych: 

Radna Pani  ANITA TOBOREK