artykuł nr 1

Dyżury

Wójt przyjmuje interesantów w ramach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 16.15

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów przyjmują w sprawach skarg, wniosków i petycji każdego dnia