artykuł nr 1

Dyżury

Wójt przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków: - codziennie od godz. 7,15 do godz. 9.00 - w każdy wtorek od godz. 12.00 do godz. 16.15 Podczas nieobecności Wójta interesantów przyjmują: - Sekretarz Gminy - Kierownicy Referatów