artykuł nr 1

Wójt Gminy Wręczyca Wielka

Wójt Gminy Wręczyca Wielka - Tomasz Osiński