artykuł nr 1

Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - inż. Magdalena Kasprzak

tel. +48 (34) 317-02-45
tel: +48 (34) 377-84-07

e-mail: sekretarz@wreczyca-wielka.pl

artykuł nr 2

Zadania Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich