artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy na 2003r

artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003r.

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów związanych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na rok 2003. Dokumenty zapisane są w formacie *.rtf, i można je otworzyc przy pomocy kżdego edytora tekstu.

artykuł nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. wraz z załącznikami w formacie *.rtf dostępne jest do pobrania poniżej.