artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej - Rok 2022

artykuł nr 2

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej - Rok 2020

artykuł nr 3

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej - Rok 2019

artykuł nr 4

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej grudzień 2016

artykuł nr 5

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej wrzesień 2016