artykuł nr 1

Projekt - U C H W A Ł A Nr… /VII/2001 Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej z dnia 29 października 2001 r.

w sprawie stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
Załączniki:
Dokument RTF 11 KB 0 B