artykuł nr 1

Uchwały RIO

Załączniki:
Opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2024 rok Gminy Wręczyca Wielka 80 KB
Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 82 KB
Opinii o możliwości wykupu przez Gminę Wręczyca Wielka obligacji komunalnych na łączna kwotę 12 000 000,00 zł 89 KB
Opinia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 79 KB
Opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2023 rok Gminy Wręczyca Wielka 81 KB
Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 83 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2023 rok Gminy Wręczyca Wielka 84 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku 902 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 rok Gminy Wręczyca Wielka 81 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 84 KB
Opinia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 80 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 82 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 81 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu długoterminowego w kwocie 3.090.000,00 zł 198 KB
Opinia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 25 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 59 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.000.000,00 zł. 38 KB
Opinia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 22 KB
Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Wręczyca Wielka obligacji na łączną kwotę 9.500.000,00 zł. 52 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 23 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.502.670,00 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Wręczyca Wielka 20 KB
Opinia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 46 KB
Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Wręczyca Wielka obligacji na łączną kwotę 7.100.000,00 zł 39 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwocie 490.000,00 zł 29 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.039.901,61 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Wręczyca Wielka 20 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 25 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500.000,00 zł 107 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 32.500,00zł. 106 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł 47 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 40 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.073.622,11 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Wręczyca Wielka 31 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.073.622,11 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Wręczyca Wielka 65 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.073.622,11 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Wręczyca Wielka 27 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu długoterminowego w kwocie 1.792.512,00 zł 64 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczki w kwocie 60.000,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 61 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł 56 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 12139,80zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Wręczyca Wielka 73 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 932 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł 71 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 33,142 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Wręczyca Wielka 38 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającego z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 51 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu w wysokości 966.00,00 zł 80 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 55 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu w kwocie 500.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II oraz kredytu w kwocie 300.000,00 zł na termomodernizację i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Zespołu Szkół w Weglowicach 38 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 121 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów w łącznej kwocie 2.301.000 zł na realizację zadań inwestycyjnch 115 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów w łącznej kwocie 4.000.000 zł. 208 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów w łącznej kwocie 2.350.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych 163 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną kwotę 7.275.009,93 zł. 163 KB
Opinia o możlowości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów długoterminowych na łączną kwotę 5.810.000 zł. 170 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów 504 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów 473 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów 495 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na wykończenie wnętrza sali widowiskowej GOK Wręczyca 300 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów 370 KB