artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXV/353/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXV/352/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXV/351/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXV/350/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXV/349/14 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka