artykuł nr 1

Sprawozdania za okres od początku roku 2013 do dnia 31 grudnia

Załączniki:
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Korekta nr 2 259 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 2 751 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 1 732 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Korekta nr 1 123 KB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 1 553 KB
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 201 KB
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 488 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 644 KB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 919 KB
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 166 KB
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 163 KB
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego 97 KB
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych 117 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 132 KB
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 133 KB
artykuł nr 2

Sprawozdania za okres od początku roku 2013 do dnia 30 września

artykuł nr 3

Sprawozdania za okres od początku roku 2013 do dnia 30 czerwca

artykuł nr 4

Sprawozdania za okres od początku roku 2013 do dnia 31 marca