artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych