artykuł nr 1

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości