artykuł nr 1

Sprawozdania za okres od początku roku 2014 do dnia 31 grudnia

Załączniki:
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 2 813 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 1 MB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Korekta nr 1 177 KB
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Korekta nr 1 100 KB
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Korekta nr 1 245 KB
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Korekta nr 1 259 KB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 1 812 KB
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 97 KB
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 340 KB
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego 205 KB
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych 242 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 271 KB
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 353 KB
Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunek, o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych 244 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego MB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 812 KB
artykuł nr 2

Sprawozdania za okres od początku roku 2014 do dnia 30 września

artykuł nr 3

Sprawozdania za okres od początku roku 2014 do dnia 30 czerwca

artykuł nr 4

Sprawozdania za okres od początku roku 2014 do dnia 31 marca