artykuł nr 1

Sprawozdania za okres od początku roku 2015 do dnia 31 grudnia

Załączniki:
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Korekta nr 1 348 KB
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 3 200 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Korekta nr 3 261 KB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 3 866 KB
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 2 111 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Korekta nr 2 172 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 2 MB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 2 719 KB
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych - Korekta nr 1 239 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Korekta nr 1 262 KB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 1 867 KB
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 101 KB
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 246 KB
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 111 KB
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych 147 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 172 KB
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 259 KB
Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunek, o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych 146 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego MB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 721 KB
artykuł nr 2

Sprawozdania za okres od początku roku 2015 do dnia 30 września

artykuł nr 3

Sprawozdania za okres od początku roku 2015 do dnia 30 czerwca

artykuł nr 4

Sprawozdania za okres od początku roku 2015 do dnia 31 marca