artykuł nr 1

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy