artykuł nr 1

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy

obrazek
Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027 MB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 268 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/330/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 580 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/225/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 569 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/292/2013 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 544 KB
Projekt uchwały zmian w budżecie gminy na 2020 rok 981 KB
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Wręczyca Wielka MB
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2020 roku MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej 245 KB
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Śląskim w sprawie przyjęcia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Wręczyca Wielka 321 KB