artykuł nr 1

Podatki i opłaty lokalne na 2016 r.

 Podatek rolny – obowiązuje komunikat Prezesa GUS z 19.10.2015 r.