artykuł nr 1

Podatki i opłaty lokalne na 2017 r.

Podatek rolny – obowiązuje komunikat Prezesa GUS z 18.10.2016 r.