artykuł nr 1

Wnioski

Uwaga: Wnioski i uwagi do aktów planowania przestrzennego (w tym: planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) składa się na formularzu "Wniosek/uwaga do aktu planowania przestrzennego - Nowy wzór", który można pobrać z niniejszej strony