artykuł nr 1

Podatki i opłaty lokalne na 2018 r.

Podatek rolny – obowiązuje komunikat Prezesa GUS z 18.10.2017 r.