artykuł nr 1

Podatki i opłaty lokalne na 2019 r.

Podatek rolny – obowiązuje komunikat Prezesa GUS z 18.10.2018 r.

Podatek leśny – obowiązuje komunikat Prezesa GUS z 19.10.2018 r.