artykuł nr 1

Podział nieruchomości

artykuł nr 2

Nadanie numeru porządkowego budynku