artykuł nr 1

Podatki i opłaty lokalne na 2022 r.

Podatek rolny – obowiązuje komunikat Prezesa GUS z 20.10.2021 r.

Podatek leśny – obowiązuje komunikat Prezesa GUS z 20.12.2021 r.

Druki informacji i deklaracji znajdują się w zakładce 2019 r.