artykuł nr 1

Podatki i opłaty lokalne na 2023 r.

Podatek rolny - obowiązuje komunikat Prezesa GUS z 19.10.2022 r.
Podatek leśny - obowiązuje komunikat Prezesa GUS z 19.10.2022 r.
Druki informacji i deklaracji znajdują się w zakładce 2019 r.