artykuł nr 1

Sprawozdania za okres od początku roku 2023 do dnia 31 marca