artykuł nr 1

Kontakt

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych: 

ul. Szkolna 11, 42-130 Wręczyca Wielka 

tel./fax (034) 317 00 22 e-mail: mateuszwasinski@wreczyca-wielka.pl