artykuł nr 1

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące

obrazek
artykuł nr 2

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące

obrazek
artykuł nr 3

Zameldowanie/wymeldowanie - decyzją administracyjną

obrazek
artykuł nr 4

Zaświadczenie o zameldowanie na terenie Gminy

obrazek
artykuł nr 5

Ogłoszenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka

obrazek