artykuł nr 1

Kierownictwo

Dyrektor  Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych - mgr Mateusz Wąsiński: tel/fax. (34) 317 00 22 ,
mateuszwasinski@wreczyca-wielka.pl

- Główny Księgowy ZOPO - Magdalena Zdańska, tel/fax. (34) 317 00 22
zdanska@zopowreczyca.pl