artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Wójta

Załącznik zawiera zeskanowane oświadczenie majątkowe