artykuł nr 1

Oswiadczenia majątkowe Skarbnika Gminy

Załącznik zawiera zeskanowane oświadczenie majątkowe