artykuł nr 6

Oświadczenia majątkowe za rok 2016

artykuł nr 7

Oświadczenia majątkowe za rok 2015

artykuł nr 8

Oświadczenia majątkowe za rok 2014

artykuł nr 9

Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2014-2018

artykuł nr 10

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Wręczyca Wielka złożone na dwa miesiąc przed upływem kadencji 2010-2014