artykuł nr 1

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

artykuł nr 2

Wykaz adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

artykuł nr 3

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości

artykuł nr 4

Terminy odbioru odpadów komunalnych 2020

artykuł nr 5

Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zmiany stawek opłat za odpady komunalne od 1 maja 2019 roku