artykuł nr 1

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019

artykuł nr 2

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018

artykuł nr 3

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017

artykuł nr 4

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016

artykuł nr 5

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości