artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030 roku”

artykuł nr 2

Terminy odbioru odpadów komunalnych dla sektora I, II, III, IV, w okresie od 11.2023 r. do 03.2024 r.

artykuł nr 3

Harmonogram odbiorów odpadów w lipcu 2023 roku

artykuł nr 4

Ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2023 rok

artykuł nr 5

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2022 rok