artykuł nr 1

Kluby Sportowe

KLUB SPORTOWY "OLIMPIA"

42-134 Truskolasy ul. Sportowa 2

Adres do korespondencji: 42-134 Truskolasy Ul. Kopernika 26

 

 

 

KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ"

42-130 Wręczyca Wielka ul. Sportowa 2

 

 

LUDOWY KLUB SPORTOWY "JUNIOR"

Szarlejka ul. Słoneczna 18, 42-130 Wręczyca Wielka

 

 

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HURAGAN"

Jezioro 44, 42-133 Węglowice

 

 

LUDOWY KLUB SPORTOWY "AMATOR"

Golce 72, 42-134 Truskolasy

 

 

 

 

LUDOWY KLUB SPORTOWY "PŁOMIEŃ"

Borowe ul. Sportowa 26, 42-133 Węglowice

 

 

 

 

UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB
SPORTOWY "HERKULES"

42-134 Truskolasy ul. Szkolna 3