artykuł nr 1

Rejestry

LISTA REJESTRÓW ===================================================================== Nazwa rejestru - Sposób dostępniania ===================================================================== 1. UCHWAŁY RADY GMINY - ogólnodostępny http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=15&x=52

 
===================================================================== 2. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - ogólnodostępny http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=59&x=30&y=25
 
===================================================================== 3. DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU - udostępniany na wniosek osoby, która ma interes prawny ===================================================================== 4. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - ogólnodostępny ===================================================================== 5. EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI I BUDYNKÓW - udostępniany na wniosek osoby, która ma interes prawny ===================================================================== 6. REJESTR SKARG I WNIOSKÓW - ogólnodostępny
 
===================================================================