artykuł nr 1

Informacja

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że w dniu 01 października 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące publikacji w CEIDG informacji wynikających z dyplomu mistrza oraz świadectwa czeladniczego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła wydanych przez izbę rzemieślniczą.

Link:  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;88ddf393-8841-497c-b100-0ec6f9feb026

artykuł nr 2

Komunikat

obrazek
artykuł nr 3

Sprzedaż napojów alkoholowych

artykuł nr 4

Komunikat

obrazek
artykuł nr 5

Komunikat

Główny Urząd Statystyczny przypomina,
że klasyfikacje PKD 2004 można stosować tylko do 31.12 br.
 
Główny Urząd Statystyczny przypomina, że Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2004) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r. - podstawa prawna: § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.).”