artykuł nr 1

Komunikat

obrazek
artykuł nr 2

Sprzedaż napojów alkoholowych

artykuł nr 3

Komunikat

obrazek
artykuł nr 4

Komunikat

Główny Urząd Statystyczny przypomina,
że klasyfikacje PKD 2004 można stosować tylko do 31.12 br.
 
Główny Urząd Statystyczny przypomina, że Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2004) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r. - podstawa prawna: § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.).”
artykuł nr 5

Formularze