artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe złożone w związku z nadaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

artykuł nr 2

Oświadczenia pracowników za rok 2022.

artykuł nr 3

Oświadczenia pracowników za rok 2021.

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dn. 23.07.2021 r. z powodu przejścia na emeryturę i zaprzestania wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

artykuł nr 5

Oświadczenia pracowników za rok 2020.