artykuł nr 1

Sprawozdania z badań wody Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 2

Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat