artykuł nr 11

Konsultacje statutu Sołectwa Borowe

artykuł nr 12

Konsultacje statutu Sołectwa Bór Zapilski

artykuł nr 13

Konsultacje statutu Sołectwa Brzezinki

artykuł nr 14

Konsultacje statutu Sołectwa Czarna Wieś

artykuł nr 15

Konsultacje statutu Sołectwa Długi Kąt