artykuł nr 21

Konsultacje statutu Sołectwa Klepaczka

artykuł nr 22

Konsultacje statutu Sołectwa Kuleje

artykuł nr 23

Konsultacje statutu Sołectwa Nowiny

artykuł nr 24

Konsultacje statutu Sołectwa Nowa Szarlejka

artykuł nr 25

Konsultacje statutu Sołectwa Pierzchno