artykuł nr 1

Opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy Gminy

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert i Pakiet Informacyjny

artykuł nr 3

Aktualna uchwała budżetowa, dot. WPF i emisji obligacji, oraz uchwały pierwotne na ten rok budżetową i dot. WPF,

artykuł nr 4

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki - za przedostatni i ostatni rok budżetowy

artykuł nr 5

Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku)