artykuł nr 1

Wybory Samorządowe 2014

Załączniki:
Uchwała NR XX/242/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic 174 KB
Uchwała NR XXIX/318/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 185 KB
Uchwała Nr XXXIV/341/14 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr XXIX/318/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 186 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym dla wyborów radnych do Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 16 listopada 2014r. 143 KB
Gminna Komisja Wyborcza we Wręczycy Wielkiej - skład i harmonogram dyżurów 345 KB
Obwieszczenie dotyczące wyznaczenia na obszarze gminy Wręczyca Wielka miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 139 KB
Obwieszczenie w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wręczyca Wielka. 77 KB
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej 25 KB
Infromacja o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów sejmików województw i bezpośrednich wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r 48 KB
Obwieszczenie o granicach obwodów 186 KB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej w sprawie terminu publicznego losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 35 KB
Informacja o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i bezpośrednich wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta 101 KB
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych 120 KB
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 22 października 2014 roku w sprawie nadania numerów listom kandydatów, zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Wręczyca Wielka 32 KB
Zawiadomienie o terminie I spotkania członków Obwodowych Komisji Wyborczych 25 KB
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Wręczyca Wielka w wyborach do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta 83 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wręczyca Wielka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 38 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 04 listopada 2014 r. o skreśleniu kandydata na Wójta Gminy Wręczyca Wielka w wyborach do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 273 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 04 listopada 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wręczyca Wieka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 26 KB
Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej we Wręczycy Wielkiej z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Borowem 26 KB
Protokół wyników głosowania wyborów Wójta Gminy Wręczyca Wielka 164 KB
Protokół wyników głosowania do Rady Gminy Wręczyca Wielka 849 KB