artykuł nr 1

Wybory Prezydenckie 2015

Załączniki:
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 marca 2015 r - Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych 187 KB
Obwieszczenie dotyczące wyznaczenia na obszarze gminy Wręczyca Wielka miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 140 KB
Ogłoszenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obowodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wręczyca Wielka 31 KB
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 101 KB
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dot. udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych 92 KB
Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych 53 KB
Informacja o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania 109 KB
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Wręczyca Wielka w wyborach Prezydenta RP 141 KB
Zawiadomienie dla członków OKW na I spotkanie organizacyjne 29 KB
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na 10 maja 2015 roku 69 KB
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r 191 KB
Informacja PKW dotycząca ewentualnego ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 103 KB