artykuł nr 1

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej – Cezary Nowicki

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu 602 762 036,

artykuł nr 2

Informacja

Załączniki:
Informacja RODO 155 KB