artykuł nr 1

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.

Załączniki:
Postanowienie NR DCZ-5740-66/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zamiany w składzie Obwodowej Komisji Nr 3 w gminie Wręczyca Wielka 107 KB
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze 27 KB
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 11 MB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 40 KB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 75 KB
Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka o możliwości sporządzenia pełnomocnictwa do głosowania do Parlamentu Europejskiego 21 KB
Zawiadomienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 26 KB
Załącznik nr 1 do Postanowienia nr DCZ-5741-2/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 2 maja 2019 r. 381 KB
Postanowienie NR DCZ-5741-2/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 103 KB
Załączniki do postanowienia nr DCZ-5740-2/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 2 maja 2019 r. 793 KB
Postanowienie NR DCZ-5740-2/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 111 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 26 kwietnia 2019 roku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji 135 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Wręczyca Wielka następujących miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 38 KB
Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 30 w Częstochowie w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r 419 KB
Informacja w sprawie przyjmowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych 28 KB
Załącznik do Uchwały Nr 11-2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. - druk zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji wyborczej 113 KB
Uchwała Nr 11-2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju 161 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczycy Wielkiej z dnia 3 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 152 KB
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych 162 KB