artykuł nr 1

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019

Załączniki:
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze 27 KB
Informacja dotycząca siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej właściwej dla wyborców: Brzezinek 25 KB
Informacja dotycząca siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej właściwej dla wyborców: Wręczycy Małej 27 KB
Informacja dotycząca siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej właściwej dla wyborców: Piły Pierwszej, Zamłynia 20 KB
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie o zarejestrowanych kandydatach na Senatora RP w okręgu wyborczy nr 68 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 209 KB
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie o zarejestrowanych kandydatach na Posłów RP w okręgu wyborczym nr 28 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 240 KB
Ogłoszenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka o możliwości wglądu w spisy wyborców 10 KB
Zawiadomienie dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych o terminie I spotkania organizacyjnego 148 KB
Zalączniki do postanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 708 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 208 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Wręczyca Wielkamiejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 23 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 16 września 2019 roku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji 62 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczycy Wielkiej z dnia 11 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 38 KB
Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wręczyca Wielka w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. 62 KB
Załącznik do uchwały nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach 72 KB
Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 108 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 4 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 193 KB
Informacja o terminach związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 41 KB
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 06 sierpnia 2019 r. o kręgu wyborczym do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 201 KB