artykuł nr 1

Kampania " Postaw na rodzinę" 2020

obrazek
artykuł nr 2

Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)

Picie alkoholu przez kobiety w ciąży stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia matki, jak też zdrowia i rozwoju dziecka, jest jedną z wiodących przyczyn wad wrodzonych i zaburzeń rozwojowych u dzieci. Z wielu badań naukowych, jak i praktyk klinicznych wynika, że szkodliwe jest picie alkoholu w ciąży w każdych ilościach. Negatywny wpływ na dziecko ma już jednorazowa, nawet niewielka ilość wypitego alkoholu w ciąży.

9 września to Światowy Dzień Świadomości FASD.

FASD - Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych jest najbardziej rozpowszechnionym, niegenetycznym schorzeniem neurorozwojowym, dotyczącym ok. 1% wszystkich żywych urodzeń. W Polsce FASD występuje nie rzadziej niż u 20 na 1000 dzieci w wieku 7-9 lat, w tym pełnoobjawowy Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) dotyczy 4 na 1000 dzieci.

Publikacje na temat problematyki FAS/FASD dostępne są na stronie internetowej PARPA – pod adresem http://www.parpa.pl/index.php/e-publikacje/category/1-fasd-spektrum-plodowych-zaburzen-alkoholowych

Konferencja prasowa: Światowy Dzień Świadomości FASD.
Polskie rekomendacje diagnostyczne FASD

W dniu 9 września br. o godz. 10.00 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa poświęcona problematyce FASD, zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która miała na celu zwiększanie świadomości ryzyka związanego z piciem alkoholu przez kobiety w ciąży oraz prezentację polskich rekomendacji diagnostycznych FASD.

Więcej informacji pod adresem http://www.parpa.pl/index.php/aktualnosci/1337-konferencja-prasowa-swiatowy-dzien-swiadomosci-fasd-polskie-rekomendacje-diagnostyczne-fasd

artykuł nr 3

Kampania społeczna "Bez chemii na drodze"

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią społeczną "Bez chemii na drodze".

Celem kampanii jest rozpowszechnienie informacji na temat ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych podczas jazdy. Kampania adresowana jest do kierowców, rowerzystów oraz pasażerów. Działania kampanii są również kierowane do rodziców dzieci i nastolatków, które w przyszłości uzyskają prawo jazdy.

Kampania powstała z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, jest realizowana przez Fundację Poza Schematami ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie kampanii bezchemiinadrodze.pl

artykuł nr 4

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Jeśli doświadczasz przemocy, obawiasz się o siebie i swoich bliskich

w związku z krzywdzeniem przez członka rodziny

opracuj "Osobisty plan awaryjny"

 

Jeśli zdarzy się coś złego,

będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść

„Osobisty plan awaryjny” to poradnik zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa, opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia”.

Zachęcamy do skorzystania z poradnika.

Link do strony:Osobisty plan awaryjny - poradnik