artykuł nr 1

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej

 ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

/budynek urzędu gminy/

Jeśli masz problem, nie radzisz sobie z niekontrolowanym piciem alkoholu, szukasz wsparcia i pomocy w przeciwdziałaniu przemocy domowej, potrzebujesz porady i wsparcia terapeuty/psychologa, skontaktuj się ze specjalistami w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej.

 

Oferta Punktu Konsultacyjnego skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Wręczyca Wielka, osób dorosłych, dzieci i młodzieży, szczególnie do osób: będących w kryzysie, osób z problemem alkoholowym lub uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób z problemem alkoholowym bądź innych uzależnień, osób zagrożonych przemocą lub doświadczających przemocy.

 

Zadaniem Punktu Konsultacyjnego jest m.in.:

  • motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia oraz kierowanie na leczenie specjalistyczne,
  • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia, oraz udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
  • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, oraz inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
  • udzielanie informacji o dostępnych miejscach pomocy i kompetencjach służb i instytucji działających na terenie gminy, powiatu, itp.

Porad udzielają specjaliści:

instruktor terapii uzależnień Marzena Pierz

- poniedziałki w godz. 12:00 – 17:00 , tel. 575-302-120

specjalista psychoterapii uzależnień Aleksandra Jarosz

- wtorki w godz. 09:30 – 14:30 , tel. 577-969-077

psycholog Karina Nocuń

- czwartek w godz. 10:00 – 15:00, tel. 577-969-044

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Marzena Pierz- tel.575-302-120

- poniedziałek w godz. 17.00-20.00

Porady w Punkcie Konsultacyjnym są bezpłatne. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 343778406.
Do zadań Punktu Konsultacyjnego nie należy prowadzenie psychoterapii osób uzależnionych, która jest zbiorem świadczeń zdrowotnych, udzielanych wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą.
artykuł nr 2

Informacja o wstrzymaniu spotkań Grupy Wsparcia przy Punkcie Konsultacyjnym

obrazek
artykuł nr 3

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

obrazek
artykuł nr 4

Bezpłatne Szkolenie dla rodziców

Fundacja Rodzina od A do Z organizuje bezpłatne Szkolenie dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych na temat pracy z dziećmi z FASD

Fundacja Rodzina od A do Z organizuje bezpłatne Szkolenie dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych na temat pracy z dziećmi z FASD. Projekt edukacyjny realizowany jest na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

https://www.parpa.pl/index.php/aktualnosci/1457-fundacja-rodzina-od-a-do-z-organizuje-bezplatne-szkolenie-dla-rodzicow-adopcyjnych-i-rodzicow-zastepczych-na-temat-pracy-z-dziecmi-z-fasd

artykuł nr 5

Informacja

Informujemy, że konsultacje w Punkcie Konsultacyjnym
ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej
/budynek Urzędu Gminy-sala 25 parter A/
odbywają się w godzinach pracy specjalistów:

instruktor terapii uzależnień Marzena Pierz
- poniedziałki w godz. 14.00 – 19.00 ,  tel. 577969044

psychoterapeuta Aleksandra Jarosz
- wtorki w godz. 11.00 – 16.00 ,  tel. 577969077

psycholog Marta Korzonek
- środy w godz. 13.00 – 18.00, tel. 537166076

 

Oferta Punktu Konsultacyjnego skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Wręczyca Wielka, osób dorosłych, dzieci i młodzieży, szczególnie do osób będących w kryzysie, osób z problemem alkoholowym, uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób z problemem alkoholowym bądź innych uzależnień, osób zagrożonych przemocą lub doświadczających przemocy.

Porady w Punkcie Konsultacyjnym są bezpłatne.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 343778406.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego nie należy prowadzenie psychoterapii osób uzależnionych, która jest zbiorem świadczeń zdrowotnych, udzielanych wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą.