artykuł nr 1

Koordynator do spraw dostępności

Iwona Gworys – Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka

Kontakt:

Urząd Gminy Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka
tel. +48 34-377-84-10
E-mail: iwonagworys@wreczyca-wielka.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Wręczyca Wielka,

2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę Wręczyca Wielka, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

3. monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę Wręczyca Wielka w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

artykuł nr 2

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

artykuł nr 3

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

artykuł nr 4

Wniosek o zapewnienie dostępności