artykuł nr 1

Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego

artykuł nr 2

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym

artykuł nr 3

Rejestr wydanych zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych